ZAPROSZENIE na warsztaty

 

WARSZTATY OTWARTE 

 

 DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW 

 

„RODZIC – TO BRZMI DUMNIE”   

 

30.03.2023 godz.16.30 

 

 

 

Warsztaty mają na celu zrozumienie specyfiki więzi rodzinnej, wychowawczej, warunków jej tworzenia i ochrony oraz poznania swego dziecka i świata widzianego jego oczami. Znaczna część spotkania poświęcona będzie komunikacji: umiejętności słuchania, w tym słuchania aktywnego, znaczeniu oraz funkcji różnych komunikatów, analizie „języka potrzeb dziecka" i ćwiczeniu umiejętności wsłuchania się w wypowiedzi najmłodszych.  

CELE WARSZTATÓW: 

  • Poznanie siebie, nabycie nowych umiejętności wychowawczych. 
  • Podnoszenie kompetencji rodzicielskich. 
  • Podjęcie próby zrozumienia świata widzianego oczami dziecka. 
  • Nauka umiejętności identyfikowania potrzeb własnych i dziecka, oraz wypracowanie strategii ich zaspakajania. 
  • Kształtowanie poczucia wartości w dziecku, dawanie poczucia bezpieczeństwa. 
  • Porozmawiamy, jak wspierać swoje dziecko w rozwoju. 
  • Poznanie przestrzeni dziecka poprzez ćwiczenia, zabawy i zadania indywidualne.  
  • Przećwiczenie wiedzy w praktyce. 

Być Rodzicem, to być blisko dziecka w dobrych i w trudnych chwilach.
Być blisko dziecka, mówiąc TAK.
Być blisko, mówiąc NIE.
Blisko dziecka.
I siebie. 

WARSZTATY POPROWADZI  

PEDAGOG MARZANNA GRABARCZYK